Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Pravilnici


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS.pdf
Izmjene i dopune Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku.pdf


Pravilnik o mirenju Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o mirenju HKIS.pdf


Pravilnik o počasnim članovima Komore


Pravilnik o počasnim članovima Komore.pdf
Izmjene i dopune Pravilnika o počasnim članovima Komore.pdf


Pravilnik o znaku Komore

Pravilnik o znaku Komore.pdf


Pravilnik o zaštiti arhivskog i registriranog gradiva s popisom gradiva i rokovima čuvanja


Pravilnik o zaštiti arhivskog i registriranog gradiva.pdf


Pravilnik o radu

Pravilnik o radu.pdf


Pravilnik o javnim knjigama HKIS

Pravilnik o javnim knjigama HKIS-LK.pdf


Pravilnik o priznanjima Komore

Pravilnik o priznanjima.pdf


Pravilnik o ispravama i podacima koji se drže poslovnom tajnom

Pravilnik o ispravama i podacima koji se drže poslovnom tajnom.pdf


Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba strojarske struke

Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba strojarske struke.pdf


Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Pravilnik o upisima HKIS-LK


Pravilnik o izborima Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o izborima HKIS.pdf

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o stručnom nadzoru HKIS.pdf