Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Pravilnik o normativu usluga


Temeljem članka 102. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva je na sjednici održanoj 27. Iipnja 2013. godine, uz pribavljenu prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te prethodna mišljenja Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, donijela Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o cijenama usluga.

Na temelju članaka 19. stavka 1 podstavka 4 i 6 Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN 82/09 i NN 78/13), Upravni odbor Komore na svojoj je 1. sjednici održanoj 14. studenoga 2013. donio Pravilnik o normativu usluga ovlaštenih inženjera strojarstva koji mijenja Pravilnik o cijenama usluga (NN. br. 85/99).

Članovima Komore se prilikom izrade ponude za izvršenje usluge preporučuje primjena novog Pravilnika kao i odluka  Upravnog odbora br. UO/2013-01/02-1 o preporučenoj cijeni norma sata u iznosu od 350,00 kuna neto.

U skladu s novim Pravilnikom u izradi je i računalni program za izračun cijena usluga, koji će obuhvatiti i izračun cijena usluga u skladu s novim pravilnicima Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.