Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Knjižnica i normoteka

Jedan od bitnih preduvjeta za stručno napredovanje te usavršavanje ovlaštenih inženjera strojarstva je i dostupnost stručne tehničke literature i normi. Hrvatska komora inženjera strojarstva svojim članovima osigurava dostupnost baze zakonske regulative koja se koristi u graditeljstvu, norme za područje projektiranja u domeni ovlaštenih inženjera strojarstva te različitu stručnu literaturu.

U želji da Vam osiguramo što bolje i kvalitetnije informacije vezane uz područja koja su od interesa za ovlaštene inženjere strojarstva, prije dvije godine otvorili smo vrata Knjižnice i normoteke.


Uz popis literature koju vam za sada možemo ponuditi (knjiga, časopisa itd.) tu možete naći i trenutno raspoložive hrvatske norme (HRN) kao i Strukovne propise Gradske plinare Zagreb d.o.o.
Sve dodatne usmene i pisane informacije možete dobiti u Tajništvu Hrvatske komore inženjera strojarstva na  e-mail: 

sanja.vulas@hkis.hr  ili broj telefona 01/777-5571.
Nadamo se da će Knjižnica i normoteka  opravdati svoju namjenu te očekujemo Vaš odaziv kao i moguće prijedloge i sugestije.

Voditeljica knjižnice
Sanja Vulas