Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Obrasci

Obrazac zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva (Obrazac 1)

Obrazac zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke (Obrazac 2)

Obrazac zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke (Obrazac 3)

Obrazac zahtjeva za upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera strojarstva, stranih ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova strojarske struke (Obrazac 4)

Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja (Obrazac 5)

Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik zajedničkih ureda (Obrazac 6)

Obrazac zahtjeva za upis u Evidenciju voditelja projekta (Obrazac 7)

Obrazac zahtjeva za upis u Evidenciju voditelja radova - tehničara strojarske struke (Obrazac 8)

Obrazac zahtjeva za upis u Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima strojarske struke (Obrazac 9)

Obrazac zahtjeva za upis u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnog kulturnog značaja (Obrazac 10)

Obrazac zahtjeva za mirovanje članstva (Obrazac 12)

Obrazac zahtjeva za aktiviranje članstva (Obrazac 13)

Obrazac zahtjeva za ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva (Obrazac 14)

Obrazac zahtjeva za upis ovlaštenih inženjera strojarstva (upisanih u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva do 31.12.2015.) u Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke (Obrazac 15)

Obrazac zahtjeva za promjenu podataka (Obrazac 16)

Obrazac zahtjeva za prestanak članstva (Obrazac 17)

Obrazac zahtjeva za prestanak rada samostalnog ureda (Obrazac 18)

Obrazac zahtjev za prestanak rada zajedničkog ureda (Obrazac 19)

Obrazac zahtjev za izdavanjem EU potvrde (Obrazac 20)

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije (Obrazac 21)

Obrazac Izjave strane ovlaštene osobe za obavljanje regulirane profesije strojarske struke u Republici Hrvatskoj( Obrazac 22)

Obrazac Izjave strane ovlaštene osobe za produljenje obavljanja regulirane profesije strojarske struke u Republici Hrvatskoj( Obrazac 22-1)