Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Sukladno Statutu Hrvatske komore inženjera strojarstva, Upravni odbor HKIS saziva Opće konvencije ovlaštenih inženjera strojarstva radi raspravljanja i zauzimanja stajališta o najvažnijim pitanjima struke te radi razmatranja pitanja od općeg značenja za rad Komore.

Opću konvenciju čine svi ovlašteni inženjeri strojarstva članovi Komore i vježbenici budući kandidati za upis u Komoru.

Općom konvencijom predsjedava predsjedništvo koje čine imenovani članovi Upravnog odbora Komore.

Opća konvencija može se održati i donositi zaključke bez obzira na broj nazočnih članova Komore.

Zaključci Opće konvencije donose se većinom glasova nazočnih članova i imaju važnost preporuka za druga tijela Komore.

**************************************************************

ZAKLJUČCI 1. OPĆE KONVENCIJE OIS

ZAKLJUČCI 2. OPĆE KONVENCIJE OIS