Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Osnovni podaci za plaćanje obveza članova

Članak 45. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN br.137/15).

Članovi su za članstvo u Komori dužni plaćati članarinu, kao redovito godišnje davanje.

Obveza plaćanja članarine dospijeva u mjesecu upisa.

Članovi Komore dužni su Komori plaćati naknadu za profesionalno osiguranje koja može biti sadržana u iznosu članarine, sukladno općem aktu koji donosi Skupština.

Počasni članovi Komore, ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke i ovlašteni voditelji radova strojarske struke u statusu mirovanja, oslobođeni su plaćanja članarine.

Visina i način uplate članarine uređuje se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva

Osnovni podaci o plaćanju obveza