Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Upravni odbor Hrvatske komore inženjera strojarstva je donio odluku o ustrojavanju Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Odluka o ustrojavanju Kataloga HKIS

S time u svezi je ovaj dokument i donesen

Katalog informacija HKIS

te je imenovana i osoba mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama možete dobiti na sljedećem linku:

ZAHTJEV za pristup informacijama