Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670


AKTIVNOSTI PO ZAGREB 2010/2011. GOD.

1. Zbor Po Zagreb

Tijekom 2011. Godine održana su dva Zbora PO Zagreb na kojima je predstavljen rad HKIS-a i PO Zagreb, te su održana stručna predavanja
 01. Zbor PO Zagreb 10. veljače 2011.godine
- „Upravljanje projektima EU-priprema projekata“
predavač Donald Jagar dipl.ing.stroj.
- „Kompresorske stanice za transport prirodnog plina magistralnim plinovodom „
predavač: mr.sc. Andrej Majcen, dipl.ing.stroj.

Sudjelovalo 80 članova.

 02. Zbor PO Zagreb 08. rujna 2011.godine
- „Novosti u zakonskoj regulativi u graditeljstvu“
predavač Tomislav Tkalčić dipl.ing.stroj.
- „Rekonstrukcija i prenamjena kotlovnice i strojarnice u kogeneracijsko postrojenje loženo biomasom planirane električne snage 1MW u krugu tvornice LIPA d.o.o. Novi Marof“
predavač Anđelko Mikulandrić dipl.ing.stroj.

Sudjelovalo 180 članova.

Prisustvovanjem predavanjima članovi su ostvarili pravo na 2 boda sukladno Pravilniku o stručnom ispitu i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08) .

2. Organiziranje skupova prema planu stručnog usavršavanja

Do sada održani skupovi u organizaciji PO Zagreb su:
- Zaštita na radu (lipanj 2010.god.)
- Prezentacija projekata (studeni 2010.god.)
- Zaštita okoliša (24. veljače 2011.god.)
- Zaštita od požara (14. lipnja 2011.god.)

3. Stručni posjeti


FOTO 1. TE-TO Žitnjak– 02.12.2010

FOTO 2. Zagrebački pročistač otpadnih voda – 02.12.2010

 

FOTO 3. Tvornica Lipovica – 15.09.2011.

FOTO 4. Bioplinsko postrojenje Nemščak - Murska Sobota 27. i 28.10.2011.FOTO 5. Poslovna građevina Menerga


4. Zaključak

Analizirajući posjećenost Zborova PO Zagreb, vidljivo je da interes članstva za rad HKIS-a i PO Zagreb raste. To je ujedno poticaj članovima Vijeća PO Zagreb za daljnji rad. Stoga je bitno nastaviti suradnju između članova Zbora i Vijeća PO Zagreb jer je to jedini način da se spoznaju interesi i potrebe članova te unaprijedi zajednički rad.