Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Objava popisa pravomoćnih odluka donesenih u stegovnim postupcima protiv ovlaštenih inženjera strojarstva i objava popisa nevažećih pečata

U skladu s člankom 58. stavak 3. Pravilnika o stegovnom postupanju HKIS u ovoj rubrici ćemo objavljivati popis pravomoćnih odluka donesenim u stegovnim postupcima protiv ovlaštenih inženjera strojarstva te s tim u vezi i odluke o provodbi stegovne sankcije brisanja iz imenika Komore koje donosi Odbor za upis sukladno čl. 29. stavak 1. podstavak 9. Statuta HKIS.

S tim u vezi objavljivat ćemo i popis nevažećih pečata ispisanih članova u skladu s čl. 29. stavak 1. podstavku 7. Statuta HKIS i čl. 7. stavku 4. Pravilnika o pečatima i iskaznicama HKIS.

Pravomoćne odluke Stegovnih tijela HKIS

Odluka o proglašenju nevažećih pečata ovlaštenih inženjera strojarstva

Pravomoćne odluke Stegovnih tijela 2014-1