Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Stručno usavršavanje

Sukladno čl. 39 i 40 Zakona o komori arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015) „Ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist, ovlašteni inženjer, ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj radova nastavljaju upotpunjavati i usavršavati svoje znanje na način kontinuiranog praćenja razvoja graditeljske struke te stjecanja novih znanja i vještina.“ Sukladno čl. 58 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015) Komora je izradila i usvojila novi Pravinik o stručnom usavršavanju, kojim su propisani uvjeti i način provođenja i praćenja stručnog usavršavanj svojih članova. U okviru stručnog usavršavanja Komora organizira temeljnu i naprednu (specijalističku) izobrazbu, koja se provodi u obliku seminara, radionica, kongresa, okruglih stolova i slično. Izobrazbe se odnose na stručnu, regulatornu i poslovnu tematiku. Komora vodi evidencije stručnog usavršavanja svojih članova i izdaje potvrde, odnosno uvjerenja o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju. Praćenje stručnog usavršavanja temeljne izobrazbe po polazniku ocjenjuje se kroz tri razine: A, B i C. Dostizanjem najviše razine A u jednoj kalendarskoj godini polaznik ostvaruje pravo na popust od 10 % na kotizaciju za sve stručne skupove temeljne izobrazbe koje organizira samo Komora u sljedećoj kalendarskoj godini. Svi ostali detalji mogu se naći u novom Pravilniku.

Program stručnog usavršavanja HKIS za 2017. godinu

Obrazac prijave za skup

Osnovni podaci o načinu uplata kotizacija