Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Stručni skup "Zaštita od požara", Zagreb 23. rujna 2012. godine

Goran Tončinić, dipl.ing.arh.
TVORNICA ETANOLA OSIJEK (link trenutno izvan funkcije)

Milan Carević, dipl.ing arh.
NOVI PRISTUP U RAZRADI BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA DEFINIRAN ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA I PODZAKONSKIM AKTIMA - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA ZA GLAVNI PROJEKT

Milan Carević, dipl.ing arh.
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA („NN” 56/12, 61/12)

Milan Carević, dipl.ing arh.
PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA („NN” 141/11)

Milan Carević, dipl.ing arh.
PRAVILNIK O REVIDENTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA („NN” 141/11)

Slavko Rumbak
Osnove protueksplozijske zaštite

Slavko Rumbak
Ex zaštita strojarske opreme, instalacija i zaštitni sustavi

************************************************************************
************************************************************************

Ostali skupovi


Nikola Šolman, dipl.ing.stroj
Magistralni plinovod Slobodnica - Donji Miholjac DN 800 75 bar

Robert Popovic, dipl.ing.stroj.,  
Rekonstrukcija kemijske pripreme vode (KPV) u pogonu TE-TO Zagreb

Elvis Cukon, dipl.ing.stroj; Borislav Režek, dipl.ing.stroj.
Izdvajanje novog biotehnološkog pogona iz tvornickog kompleksa Plive u Savskom Marofu

Ivica Vukelic, dipl.ing.stroj.,
TE Plomin 2 – 15 godina izgradnje, 12 godina eksploatacije

mr.sc. Andrej Majcen, dipl.ing.stroj.,
Problemi sidrenja velikih rotacijskih strojeva

Javorko Crljenica dipl.ing.stroj.,
Izgradnja postrojenja za izomerizaciju u INA Rafineriji Sisak

Silvano Sušilović
Energetski učinkoviti strojarski sustavi