Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

2010. godine započela je suradnja između HKIS - područnog odbora Zagreb  i Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, te je početak te suradnje obilježilo sudjelovanje HKIS-a na Zagrebačkom energetskom tjednu 2010. godine

HKIS je prepoznata kao udruga stručnjaka koji doprinose poboljšanju energetske slike Zagreba i Hrvatske.

Uspješna suradnja između HKIS-a i Gradskog ureda se nastavlja i dalje.

Neka od održanih predavanja naših kolega:


Zagrebački energetski tjedan 2011.

Silvano Sušilović: POLJOPRIVREDNI FAKULTET OSIJEK, Strojarski sustavi grijanja, hlađenja i prozračivanja

Aco Šikanić, Tripo Grgurević, Nened Dančević: Iskustva u razvoju i realizaciji projekta vjetroelektrane 42 MW

Anđelko Mikulandrić: OPĆINA POKUPSKO, Toplovodna kotlovnica 1000 kW ložena drvnom biomasom i mreža CTS-a mjesta Pokupsko
 
Perica Jukić, Andrej Majcen: Pravci razvoja izvora topline centralnog toplinskog sustava (CTS) grada Zagreba

Zagrebački energetski tjedan 2012.

Anđelko Mikulandrić: Mala hidroelektrana (mHE) Pleternica na rijeci Orljavi

Zdenko Šimić: Energetski održiva budućnost Hrvatske

Svetlana Petrović: Modernization of steam generators

Tonko Ćurko, Vladimir Soldo: Dizalica topline povezana s tlom - dinamika rada

Stjepan Mačković, Milutin Burić, Juraj Jakovčević: Izgradnja HE Lešće

Zagrebački energetski tjedan 2014.

dr.sc.Svetlana Petrović,mag.ing.mech.: Zbrinjavanje antropogenog CO2 u procesu proizvodnje prirodnog plina

Mihovil Ivas, dipl.ing.el., Dragan Lovrinović, dipl.ing.el.: SCADA sustav Sunčane elektrane Kanfanar 1MV

mr.sc. Damir Kopjar, dipl.ing.stroj.; Damir Surko, dipl.ing.stroj.; Ines Šimunović Kosić, dipl.ing.kem.; Ivana Roksa, dipl.ing.kem.: Projekti iskorištenja otpadnih kondenzata u termoelektranama - toplanama HEP d.d.

Alenka Dejdar, dipl.ing.stroj.: Razvoj vjetroelektrana u Končaru

Dario Hrastović, dipl.ing.stroj: Koncept plus energetske kuće MV8. Zagrebački energetski tjedan 2017.

Napomena o zaštiti autorskih prava: Treće osobe radove mogu koristiti parcijalno ili u cjelosti samo uz navođenje imena autora.

Tomislav Tkalčić: Sustavi GHVK Zračne luke „Franjo Tuđman“

Davor Vojvodić: Termostatizacija stambenih objekata; jučer, danas, sutra

Vedran Kren, Tihomir Rengel, mr.sc. Ivan Cetinić: Zaštita ljudi i imovine od dima

Damir Prodan Abramović, Tihomir Rengel, mr.sc. Ivan Cetinić: Banke leda

Silvano Sušilović: Uspjeh leži u zraku

Mijo Zglavnik: Put u niskougljično društvo – stvarnost ili obmana

Velimir Tolić: Eko bilanca najvećeg europskog naselja „Lodenareal Innsbruck“ u usporedbi s „Kampusom Borongaj CO2=0“

Tomislav Kovačević, David Tomažin: EC tehnologija u ventilatorima specijalne namjene (odimljavanje i garaže)

Tomislav Kovačević, David Tomažin: Mehaničke karakteristike kućišta na ventilokomorama za postizanje bolje energetske učinkovitosti

prof.dr.sc. Mladen Stupnišek: Fasadni toplozračni solarni paneli

dr.sc. Vlasta Zanki : Evolucija energetskih usluga u doba digitalnih tehnologija

Ivan Pišković : Energetske uštede korištenjem sunčanih fotonaponskih elektrana - mogućnost sufinanciranja putem EU fondova za poslovni sektor

mr.sc. Damir Kopjar, mr.sc. Tomislav Virkes, dr.sc. Marija Trkmić: Tehnološke značajke i garantna ispitivanja BE-TO postrojenja Osijek i Sisak