Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Centar za mirenje

Centar za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva osnovan je Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, i započinje s radom najkasnije do 25. siječnja 2016. godine. Uvodi se umjesto dosadašnjih arbitražnih postupaka koji su vrlo složeni i skupi. Od osnivanja Komora do danas nije proveden niti jedan arbitražni spor.

Više o Centru za mirenje možete pročitati ovdje.

Lista izmiritelja do isteka mandatnog razdoblja 2013-2017. godina u sastavu:

1. Berislav Botinčan,ovlašteni inženjera strojarstva
2. Mirko Grbin, ovlašteni inženjera strojarstva
3. Damir Kopjar, ovlašteni inženjera strojarstva
4. Milovan Ranilović, ovlašteni inženjera strojarstva
5. Ines Wolf Varga, ovlaštena inženjerka strojarstva
6. Dragan Zgaga, ovlašteni inženjera strojarstva