Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Upravni odbor Komore

Komora ima Upravni odbor Komore koji čine predsjednik Komore i osam (8) članova uz poštovanje načela regionalne zastupljenosti svih izbornih jedinica. Mandat članova Upravnog odbora Komore traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova. Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje, brine se za provođenje Programa rada Komore i donesenih odluka. Radom Upravnog odbora Komore rukovodi i predstavlja ga predsjednik Komore, koji ga može sazvati u svako doba.

Članovi Upravnog odbora Komore:


mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj., predsjednik Komore

1. Ivan Bošnjak, dip.ing.stroj.
2. doc.dr.sc.Ante Čikić, dip.ing.stroj.
3. doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dip.ing.stroj.
4. dr.sc. Marko Katinić, dip.ing.stroj.
5. Bruno Persić, dip.ing.stroj.
6. Srđan Srdelić dip.ing.stroj.,
7. Tomislav Tkalčić, dip.ing.stroj.
8. Mirjana Reljić, dip.ing.stroj.