Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Hrvatska komora inženjera strojarstva, sukladno čl. 25 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09.) traži stručno mišljenje od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o sukladnosti Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (Narodne novine, broj 43/08.) s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09.) o pitanjima koja mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje.

Hrvatska komora inženjera strojarstva smatra da su odredbe Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama protivne Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, i to članak 8. (podjela certifikacijskih područja); članak 14. stavak 5. (9 godina traje dozvola na certifikacijskom području); članak 16. stavak 1. podstavak 3. (iskustvo na projektiranju i reference - isključivanje drugih tvrtki koje mogu projektirati); članak 17. stavak 1. podstavak 3. (reference starijih projekata, tko nije prije imao ovlaštenje Hrvatskih voda ne može imati reference); članak 20. stavak 1. podstavak 2. (reference starijih ugovora – nemoguće je imati referencu ako tvrtka nema rješenje o projektiranju od ranije); članak 21. (prednost tvrtkama koje su prije imale ovlaštenje – također se daje prednost tvrtkama koje su i prije imale ovlaštenje); članak 23. stavak 1. (trajanje rješenja 10 godina – nemogućnost sudjelovanja na tržištu u dužem razdoblju); članak 24. stavak 1. podstavci 4. i 5. (vrijeme trajanja ovlaštenja i certifikacijsko područje).

Kompletan tekst zahtjeva HKIS

Odgovor Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja