Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Sukladno Statutu HKIS, javnost rada Komore se ostvaruje ponajprije izdavanjem Glasila Komore.

Akt o osnivanju Glasila donosi Upravni odbor Komore. U Glasilu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja inženjerske  djelatnosti te službeni akti i obavijesti Komore. Glasilo primaju svi članovi Komore.

Glavnog urednika i članove uredništva imenuje Upravni odbor Komore na vrijeme od četiri godine.

Glavni urednik Glasila HKIS: Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.


Glasilo broj 01

Glasilo broj 02

Glasilo broj 03

Glasilo broj 04

Glasilo broj 05

Glasilo broj 06

Glasilo broj 07